MPP Capital wspiera polskie przedsiębiorstwa oraz inwestorów podczas działań ekspansyjnych na terenie Europy Zachodniej a przede wszystkim Holandii.

Opierając się o doświadczenie oraz głęboką znajomość holenderskiego rynku MPP Capital może asystować polskim przedsiębiorstwom w otwieraniu nowych kanałów sprzedaży lub wyborze wiarygodnego partnera do współpracy na terenie Holandii jak również przy fuzjach, przejęciach oraz restrukturyzacjach.

Wynagrodzenie za działalność MPP Capital jest oparte na tak zwanej “success fee” to znaczy, ze główna cześć wynagrodzenia uzależniona jest od odniesionego sukcesu a początkowe koszty współpracy są ograniczone i ustalane przed rozpoczęciem działalności.

MPP Capital zakłada możliwość partycypacji kapitałowej w wybranych projektach.

Ponadto MPP Capital wspiera małych oraz średnich holenderskich inwestorów branżowych, podczas inwestycji na terenie Polski.